This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81269852157
Đặt Ngay

Phòng

Nhận phòng từ 13:00 - 18:00 giờ / Trả phòng đến 10:00 giờ

* Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí khi sử dụng giường hiện có.
* Khách đến nơi sau giờ nhận phòng (18:00) phải thông báo trước cho chỗ ở này. Chi tiết liên lạc có thể được tìm thấy trong xác nhận đặt phòng.

Close