Phòng

Nhận phòng từ 13:00 - 18:00 giờ / Trả phòng đến 10:00 giờ

* Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí khi sử dụng giường hiện có.
* Khách đến nơi sau giờ nhận phòng (18:00) phải thông báo trước cho chỗ ở này. Chi tiết liên lạc có thể được tìm thấy trong xác nhận đặt phòng.